Petros Psyllos został nagrodzony

za swoje projekty przez Chińskie Stowarzyszenie Innowacji, francuskie Ministerstwo Zdrowia i Spraw Społecznych oraz belgijskiego Ministra Budżetu i Funkcji Publicznej. Zdobył złote medale m.in. 115. Targów Wynalazczości Concours Lépine we Francji, Brussels Innova oraz INPEX w USA. Nagrodzony przez World Invention Intellectual Property Associations i International Federation of Inventors’ Associations za "wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości". Laureat Podlaskiej Marki Roku 2016 w kategorii Odkrycie. Stypendysta stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017. Jest dwukrotnym laureatem programu "Najlepsi z najlepszych" MNiSW.

Petros Psyllos jest członkiem komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP. Poza działalnością wynalazczą i projektową popularyzuje naukę, będąc prelegentem podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, popularnonaukowych i dużych eventów firmowych. Naucza w dziedzinie m.in. elektroniki oraz sztucznej inteligencji, a także prowadzi i współtworzy programy telewizyjne o wynalazkach i startupach w TVP1 (vide Programy TV). Stale odwiedza programy telewizyjne i radiowe w Polsce i za granicą, propagując wykorzystanie nowoczesnych technologii.