Petros Psyllos

został doceniony za działalność innowacyjną przez Chińskie Stowarzyszenie Innowacji, francuskie Ministerstwo Zdrowia i Spraw Społecznych oraz belgijskiego Ministra Budżetu i Funkcji Publicznej. Złoty medalista m.in. 115. Targów Wynalazczości Concours Lépine we Francji, Brussels Innova oraz INPEX w USA. Wyróżniony przez World Invention Intellectual Property Associations i International Federation of Inventors’ Associations za "wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości". Laureat Podlaskiej Marki Roku 2016 w kategorii Odkrycie. Stypendysta stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017. Jest dwukrotnym laureatem programu "Najlepsi z najlepszych" MNiSW.

Petros Psyllos jest członkiem komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP. Stawia pierwsze kroki w biznesie. Poza działalnością wynalazczą i projektową popularyzuje naukę, będąc prelegentem podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, popularnonaukowych i dużych eventów firmowych. Naucza w dziedzinie elektroniki oraz sztucznej inteligencji i programowania. Prowadził i współtworzył programy telewizyjne o wynalazkach i start-upach (TVP1, vide Programy TV). Stale odwiedza programy telewizyjne i radiowe w Polsce i za granicą, propagując wykorzystanie nowoczesnych technologii i tłumacząc ich działanie.