Opiekunowie naukowi

Poniżej umieściłem imiona i nazwiska, a także dziedzinę badań moich opiekunów naukowych. Zacząłem od szkoły średniej, a skończyłem na wyższej, sortując listę w sposób chronologiczny.

 

  • 2010 - 2014: mgr inż. Irena Osiak (szkoła średnia)

 

 

Pani mgr inż. Irena Osiak specjalizuje się w: analogowych i cyfrowych układach elektronicznych, technologii procesów energetycznych, systemach energetycznych, układach mikroprocesorowych oraz przyrządach i systemach pomiarowych. Jako nauczyciel w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku pracuje 21 lat, wcześniej pracowała 15 lat w przemyśle elektronicznym. Od 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcję egzaminatora egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach Technik Elektryk i Technik Elektronik. Od 2016 roku aktywnie współpracuje z KOWEZiU oraz ORE przy modyfikacji podstaw programowych, planów i programów nauczania jako autor, recenzent i przedstawiciel partnera społecznego. Pani Irena Osiak opiekuje się młodzieżą, osiągając liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach. W ramach Klubu Młodzieżowego prowadzi Koło Elektroniczne. Angażuje się w organizację spotkań z innowatorami i przedstawicielami uczelni technicznych. Pani Irena Osiak lubi łączyć nauki ścisłe z humanistycznymi; w wolnym czasie tworzy m.in. wiersze - przykładowy umieściłem poniżej.

 

  • 2013 - obecnie: dr n. med. inż. Jerzy Sienkiewicz

 

 

Dr n. med. inż. Jerzy Sienkiewicz jest właścicielem Podlaskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego, wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Białymstoku. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenia w zakresie informatyki i statystyki medycznej zdobyte podczas pracy w Uniwersytecie Medycznym i w białostockich szpitalach. Brał udział w projektach realizowanych w ramach UE, KBN, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w W-wie, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Wykonawca kilkuset analiz statystycznych do prac naukowo-badawczych z medycyny. Ekspert w sektorze eZowie w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim. Przez wiele lat był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Informatyki Medycznej, Studenckiego Stowarzyszenia Medycyny Naturalnej i Studenckiego Koła Wolontariuszy „Puchatek”. Prowadził zajęcia z technik twórczego myślenia na Politechnice Białostockiej Wydział Zarządzania i w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Ukończył szkolenie I i II stopnia z Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ). Członek zespołu ds. projektu Talenty XXI wieku oraz Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów. Obecnie jest Pełnomocnikiem Rektora Politechniki Białostockiej ds. Współpracy i Rozwoju Kreatywności.

E-mail: jureks99@poczta.onet.pl, tel. 604 862 690

Dr Jerzy Sienkiewicz prowadzi warsztaty i prezentacje dot. m.in. TRIZ.

 

  •  2014 - obecnie: dr inż. Krzysztof Jurczuk

 

 

Dr inż. Krzysztof Jurczuk - absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, stypendysta Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych, wybitnych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania oraz cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. Prowadzi badania naukowe z zakresu informatyki biomedycznej, biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Badania prowadzone są we ścisłej współpracy z Laboratorium Przetwarzania Sygnałów oraz Obrazów na Uniwersytecie 1 w Rennes we Francji. Ich celem jest: lepsze zrozumienie rzeczywistych systemów (np. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim procesów), dostarczenie rozwiązań tzw. in silico (czyli na komputerze), które bez udziału pacjenta oraz specjalistycznego sprzętu pozwalają na dowolnie długie prowadzenie badań oraz – ostatecznie – na lepszą detekcję schorzeń wewnętrznych.

Link do publikacji