Opiekunowie naukowi

Poniżej umieściłem imiona i nazwiska, a także dziedzinę badań moich opiekunów naukowych. Zacząłem od szkoły średniej, a skończyłem na wyższej, sortując listę w sposób chronologiczny.

 

  • 2010 - 2014: mgr inż. Irena Osiak (szkoła średnia)

 

 

Pani mgr inż. Irena Osiak specjalizuje się w: analogowych i cyfrowych układach elektronicznych, technologii procesów energetycznych, systemach energetycznych, układach mikroprocesorowych oraz przyrządach i systemach pomiarowych. Jako nauczyciel w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku pracuje 21 lat, wcześniej pracowała 15 lat w przemyśle elektronicznym. Od 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcję egzaminatora egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach Technik Elektryk i Technik Elektronik. Od 2016 roku aktywnie współpracuje z KOWEZiU oraz ORE przy modyfikacji podstaw programowych, planów i programów nauczania jako autor, recenzent i przedstawiciel partnera społecznego. Pani Irena Osiak opiekuje się młodzieżą, osiągając liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach. W ramach Klubu Młodzieżowego prowadzi Koło Elektroniczne. Angażuje się w organizację spotkań z innowatorami i przedstawicielami uczelni technicznych. Pani Irena Osiak lubi łączyć nauki ścisłe z humanistycznymi; w wolnym czasie tworzy m.in. wiersze - przykładowy umieściłem poniżej.

 

Sukces
Czym jest sukces?
Wszystkim co lubisz
Co cię pasjonuje
Co robisz z radością
Planujesz, projektujesz
Ludziom pokazujesz
Jaki świat jest piękny
Twój sukces jest ogromny
Ciągle szokujesz i uczysz
Otwierasz oczy
Zadziwiasz, pokazujesz
Słuchają cię i podziwiają
O tobie opowiadają
Jesteś dla nich kimś ważnym
Otwartym i odważnym
Zdobywasz ludzkie serca
Nie zawodzisz, tworzysz
Dajesz nadzieję
Młodym drzwi otworzysz
Na świat nauki 
Na wiedzę, doświadczenia
Jest ktoś kto cię docenia
Kibicuje ci szczerze
Dziękuje, że cię spotkał
Sukcesy oklaskiwał
Jest całym sercem z tobą
Z twym zmysłem tworzenia
Co śledzi twoją drogę
Ziemskiego zaistnienia.

 

  • 2013 - obecnie: dr n. med. inż. Jerzy Sienkiewicz

 

 

Dr n. med. inż. Jerzy Sienkiewicz jest właścicielem Podlaskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego, wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Białymstoku; posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenia w zakresie informatyki i statystyki medycznej zdobyte podczas pracy w Uniwersytecie Medycznym i w białostockich szpitalach; brał udział w projektach realizowanych w ramach UE, KBN, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w W-wie, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Wykonawca kilkuset analiz statystycznych do prac naukowo-badawczych z medycyny. Ekspert w sektorze eZowie w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim. Przez wiele lat był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Informatyki Medycznej, Studenckiego Stowarzyszenia Medycyny Naturalnej i Studenckiego Koła Wolontariuszy „Puchatek”. Prowadził zajęcia z technik twórczego myślenia na Politechnice Białostockiej Wydział Zarządzania i w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Ukończył szkolenie I i II stopnia z Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ). Członek zespołu ds. projektu Talenty XXI wieku oraz Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów. Obecnie jest Pełnomocnikiem Rektora Politechniki Białostockiej ds. Współpracy i Rozwoju Kreatywności.

E-mail: kreatywnosc@pb.edu.pl, tel. 604 862 690

Dr Jerzy Sienkiewicz prowadzi m.in. warsztaty i prezentacje dot. bezpieczeństwa promieniowania elektromagnetycznego - przykładowa prezentacja znajduje się na jednym z moich kanałów YouTube.

 

  •  2014 - obecnie: dr inż. Krzysztof Jurczuk

 

 

Dr inż. Krzysztof Jurczuk - absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, stypendysta Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych, wybitnych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania oraz cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. Prowadzi badania naukowe z zakresu informatyki biomedycznej, biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Badania prowadzone są we ścisłej współpracy z Laboratorium Przetwarzania Sygnałów oraz Obrazów na Uniwersytecie 1 w Rennes we Francji. Ich celem jest: lepsze zrozumienie rzeczywistych systemów (np. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim procesów), dostarczenie rozwiązań tzw. in silico (czyli na komputerze), które bez udziału pacjenta oraz specjalistycznego sprzętu pozwalają na dowolnie długie prowadzenie badań oraz – ostatecznie – na lepszą detekcję schorzeń wewnętrznych.

Link do publikacji