Archiwum - projekt z gimnazjum: Makieta skrzyżowania drogowego

Projekt wykonałem w 3 klasie gimnazjum (2010 rok), na zajęcia z techniki. Celem projektu było stworzenie elektronicznej makiety skrzyżowania drogowego, wykorzystywanej podczas nauki zasad ruchu drogowego na lekcjach techniki w gimnazjum. Makieta prezentuje skrzyżowanie drogowe, na którym może znaleźć się: tramwaj (t), rower (r), samochód (s). Stojące pojazdy wyświetlają się na wyświetlaczach, zbudowanych z czerwonych diod elektroluminescencyjnych. Ruch pojazdów jest animowany przy pomocy przecinających się linijek LED. Każda droga jest oznaczona znakiem drogowym, wskazywanym przez świecącą się diodę. Makieta łączy się przez port RS232 z komputerem, gdzie pracuje okienkowa aplikacja, służąca do wybierania wcześniej zdefiniowanych sytuacji drogowych lub do projektowania nowych.

Jak działa makieta? Nauczyciel wybiera w programie pracującym na komputerze sytuację drogową. Makieta wyświetla rozłożenie pojazdów i znaków na skrzyżowaniu, czekając na odpowiedź ucznia odnośnie prawidłowej kolejności przejazdu pojazdów. Po udzieleniu odpowiedzi, makieta prezentuje odpowiedź w postaci sekwencji przejazdu pojazdów na skrzyżowaniu, animując ich ruch przy pomocy diodowej linijki LED. Program zawiera ponad 30 zakodowanych sekwencji drogowych, które mogą być modyfikowane przez nauczyciela przy pomocy specjalnego kreatora.

Makietę oparłem na mikrokontrolerze ATMEGA32.