Wykład podczas XIX KONFERENCJI OKRĄGŁEGO STOŁU - POLSKA W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
by Petros Psyllos

Stowarzyszenie Elektryków Polskich zorganizowało w dniu 14 maja br. Konferencję Okrągłego Stołu – centralną imprezę w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego pod hasłem przewodnim Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla pożytku społecznego. Podczas wydarzenia wygłosiłem wykład na temat sztucznej inteligencji i jej zastosowań m.in. w przemyśle.

W 2018 r. była to już XIX edycja tego prestiżowego wydarzenia, które tradycyjnie odbywa się pod patronatem Marszałka Sejmu RP.