Petros Psyllos na Digital Youth Forum
by Petros Psyllos

Dnia 17 maja 2018r. wziąłem udział w Digital Youth Forum (DYF) – jednodniowym forum dla młodzieży na temat kreatywnego wykorzystania nowych technologii i bezpieczeństwa online. Formuła eventu to trzy 90-minutowe sesje.

Podczas każdej z nich występuje 5 prelegentek/ów. To nastolatki, których aktywność w obszarze nowych technologii może być inspiracją dla rówieśników, oraz dorośli, którzy mogą zainspirować swoim doświadczeniem, wiedzą i osiągnięciami. Moja prezentacja dotyczyła moich zainteresowań w dziedzinie nowoczesnych technologii.