Robot Polobot - syntezator osób historycznych

Animatroniczny robot społeczny, z którym można porozmawiać na dowolny temat. Słyszy to, o co go pytamy i odpowiada w języku polskim, imitując barwę głosu i sposób mówienia wybranej osoby. Układ elektroniczny steruje kilkunastoma serwomechanizmami, odwzorowującymi ruchy człowieka. W przykładzie robot posługuje się moim głosem. Więcej szczegółów wkrótce!