Szkoła AI

W ramach swojej działalności staram się popularyzować aktywne wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Obecnie mamy do czynienia z generacją sztucznej inteligencji - młodymi osobami, które urodziły się w świecie, w którym sztuczna inteligencja jest wszędzie.... Według mnie bardzo istotna jest edukacja w tym zakresie. Podstawą rozwoju AI w Polsce jest odpowiednia edukacja przedsiębiorców, którzy w obecnej chwili nie rozumieją tego narzędzia, ale także samych twórców inteligentnych algorytmów. Obawiam się jednak, że stawianie na edukację w dziedzinie AI na etapie studiów jest o wiele za późne. Warto tego uczyć znacznie wcześniej – na etapie szkoły podstawowej, a nawet w przedszkolu. W tym okresie plastyczność mózgu jest znacznie większa i możemy osiągnąć znacznie lepsze efekty. Pokazanie młodym ludziom możliwości aktywnego i dobrego wykorzystania sztucznej inteligencji jest bardzo ważne. Aby jednak takie osoby mogły podjąć decyzję o dalszej karierze w tej dziedzinie, ważne jest pokazanie wszystkich możliwości rozwoju. Do tego potrzebne jest zrozumienie, czym sztuczna inteligencja jest.

Od kilku lat prowadzę warsztaty ze sztucznej inteligencji dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach. W ramach zajęć zapoznają się z AI, a także konstruują roboty lub proste urządzenia elektroniczne. Współpracuję również z NASK w zakresie tworzenia kursów ze sztucznej inteligencji, które pomagają uczniom zapoznać się z tą fascynującą dziedziną.