Poznaj historię Psyllosoft [VIDEO]

za: Fundusze Europejskie YT

Fundusze Europejskie wspomagają polskich przedsiębiorców na drodze do innowacji i sukcesów. Wspierają ich na wszystkich etapach rozwoju - na rynkach lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Dzięki nim rozwinęła się firma Psyllosoft, której wynalazki pomagają m.in. osobom niewidomym. Jak sukces tych, którzy z Funduszy skorzystali, widzą ich najbliżsi? Poznaj historię studenta i wynalazcy - założyciela Psyllosoftu.

PP: Startup pozyskał wsparcie w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1. „Platformy startowe dla nowych pomysłów” i otrzymał pozytywną rekomendację wieńczącą pierwszy etap inkubacji. W ramach programu pracowałem nad oprogramowaniem dla systemu MATIA, co pozwoliło mi ukończyć kolejną wersję projektu, tj. MATIA 2. Oprócz tego trzymałem m.in.: analizę desk research, opracowanie strategii marketingowej, opracowanie strategii budowania marki, opracowanie strategii sprzedaży, opracowanie identyfikacji wizualnej i księgi znaku, przygotowanie kodu źródłowego witryny wraz z grafiką strony firmowej. Wziąłem udział

w warsztatach z wystąpień publicznych, team buldingu, lean canvas, customer development i narzędzi promocji. Otrzymałem mentoring, obsługę w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej. Współpracowałem z opiekunem projektu, z którym pracowaliśmy nad potencjałem technicznym i infrastrukturalnym, zarządczym, kadrowym oraz finansowym przedsiębiorstwa. Określiliśmy rynek docelowy sprzedaży produktu w perspektywie krótkookresowej i długookresowej (krajowy, zagraniczny). Przeanalizowaliśmy kwestie dot. certyfikacji i akredytacji, ograniczenia formalne i prawne wdrożenia produktu na rynek, stopień regulacji rynku na którym będzie funkcjonował produkt, mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorstwa oraz samoocenę przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej. Ułożyliśmy również indywidualny plan inkubacji. Podsumowując: program Hub of Talents bardzo mi pomógł w rozpoczęciu przygody z biznesem, która nadal trwa :).