Petros Psyllos otrzymał prestiżowe wyróżnienia

za: pb.edu.pl

Tytuł Ambasadora Polskiej Wynalazczości, certyfikaty IFIA (International Federation of Inventors Associations) oraz WIIPA (World Invention Intellectualy Property Associations), a także dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał Petros Psyllos. 

Student Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej został wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości w latach 2016/2017 na arenie międzynarodowej oraz „MATIĘ – autonomiczny system wizyjny dla osób niewidomych”. Nagrody zostały przyznane podczas XI Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 w Katowicach (20-21 czerwca).  INTARG to wielobranżowe, międzynarodowe wydarzenie,

podczas którego promowane są  wynalazki i innowacje, wyroby, technologie i usługi z różnych dziedzin. W czasie targów odbywają się konferencje, prezentacje, spotkania networkingowe, rozstrzygane są również konkursy, w których przyznawane są dyplomy, medale i tytuł Grand Prix targów. W imprezie uczestniczą przedsiębiorstwa innowacyjne, klastry technologiczne, start-upy, instytucje ze sfery nauki z kraju i ze świata.  Organizatorem targów INTARG a także towarzyszącego wydarzeniu konkursu „Młody Wynalazca” jest Fundacja Haller Pro Inventio oraz Firma Eurobusiness-Haller. Organizatorzy od ponad 20 lat promują polskie wynalazki za granicą. Jak czytamy na stronie Fundacji : Chcielibyśmy, żeby konkurs i targi były nie tylko miejscem, na którym zostanie doceniona ich pomysłowość i pracowitość, ale żeby stały się wydarzeniem, które pozwoli im opuścić uniwersyteckie czy szkolne laboratoria i zdobyć biznesową wiedzę oraz pomoc. Petros Psyllos, jako laureat konkursu „Młody Wynalazca” m.in. dzięki wsparciu Fundacji dwukrotnie brał udział w Międzynarodowych Targach Badań Naukowych i Innowacji BRUSSELS-INNOVA, gdzie zdobywał kolejne medale i wyróżniania dla swoich wynalazków. Na zaproszenie Fundacja Haller Pro Inventio prezentował też projekt Neurognet – urządzenie dedykowane osobom niewidzącym na Krajowej Wystawie – Giełdzie Wynalazków nagrodzonych w 2014 roku na światowych wystawach wynalazczości w Warszawie.

 

źródło: https://pb.edu.pl/sukcesy/petros-psyllos-otrzymal-prestizowe-wyroznienia/