O xenobotach w Pytaniu na śniadanie

Naukowcy z USA wykorzystali komórki macierzyste pobrane z żabiego embrionu, aby stworzyć małe, prototypowe roboty biologiczne - xenoboty, które są w stanie się poruszać i samoistnie regenerować. Jak zaprojektowano xenoboty? Wykorzystano do tego superkomputer znajdujący się na University of Vermont oraz metody sztucznej inteligencji. Uruchomiony na nim program, symulując proces naturalnej ewolucji, wirtualnie łączył komórki serca i skóry w różnych konfiguracjach.

Przeanalizował w ten sposób różne ścieżki ewolucji organizmu złożonego z komórek odpowiadających za budowę serca i skóry u żaby szponiastej i wypluł na wyjściu najlepszy plan budowy biologicznego robota. Powstałe w komputerze wirtualne organizmy przeniesiono później do świata rzeczywistego. Zajęli się tym naukowcy z Tufts University, którzy pobrali komórki macierzyste z embrionów afrykańskich żab, a następnie pozostawili je do inkubacji. Z komórek macierzystych wyhodowali komórki skóry i serca, a później, przy pomocy małych kleszczy i elektrody, pocięli je i połączyli zgodnie z planem ułożonym przez komputer. Uzyskali w ten sposób „formy ciała”, które nie są spotykane w naturze. Xenoboty mają szerokość ok. 1mm i składają się z 500 – 1000 komórek. To jest pierwsza tego typu forma życia na Ziemi, przez naukowców określona jako „żywe, programowalne organizmy, które wymykają się tradycyjnym definicjom robota oraz zwierzęcia”. Jak działają xenoboty? ?Do czego możemy je wykorzystać? Czy nam zagrażają? O tym i o innych kwestiach rozmawialiśmy z Aleksandrą Przegalińską w Pytaniu na śniadanie!

Materiał dostępny jest tu: https://pytanienasniadanie.tvp.pl/46222291/naukowcy-z-usa-zbudowali-pierwsze-roboty-z-zywych-komorek