System sterowania urządzeniami za pomocą fal mózgowych alfa

Projekt z 2012 r. (I/II klasa szkoły średniej). System sterowania pracą urządzeń elektrycznych za pomocą fal mózgowych umożliwia sterowanie podłączonymi do niego urządzeniami elektrycznymi - poprzez świadomie kontrolowanie stanu umysłu przez użytkownika. Rozwiązanie adresowane jest m.in. do osób sparaliżowanych, posiadających sprawny narząd wzroku i słuchu, w stopniu pozwalającym na interakcję z układem. Prezentowane urządzenie monitoruje czynność bioelektryczną mózgu. Pozwala to na kontrolowane urządzeń podłączonych do 6 wyjść,  np. sprzętów RTV i AGD.

Zobacz projekt