Współpraca

Jestem otwarty na współpracę techniczną (projekty elektroniczne i informatyczne) i komercyjną.

W wolnym czasie prowadzę szkolenia, warsztaty oraz prezentacje na tematy wpisujące się do moich zainteresowań. Większość informacji można odszukać w zakładce Wystąpienia, prezentacje oraz TV. Na tym polu współpracowałem m.in. z: ING Bank Śląski, Naukową i Akademicką Siecią Komputerową Państwowy Instytut Badawczy, GlaxoSmithKline, The Economist, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Telewizją Polską, BMW, Politechniką Białostocką, Urzędem Patentowym RP, Uniwersytetem w Białymstoku, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Digital Youth Forum, Stowarzyszeniem Branży Eventowej itd.

Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze mną klikając w zakładkę KONTAKT.