Wystąpienie na "A World in Transition: The New Jobs - The New Skills" - The Economist, Ateny
by Petros Psyllos

Dnia 8 marca 2018 r. wziąłem udział w konferencji organizowanej przez The Economist: "The world in transition: The New Jobs The New Skills. Predicting the future in unpredictable times", której tematem była rewolucja wywoływana przez nowe technologie, dotykająca różnych obszarów życia.

Byłem jednym z głównych prelegentów, a moja prelekcja dotyczyła innowacji oraz budowania na ich kanwie startupów. Odpowiedziałem ponadto na pytanie, czy wiek ma znaczenie przy zakładaniu firmy oraz opisałem dynamikę startupów w świecie zmian.

Prelegentami byli znani na całym świecie wynalazcy, naukowcy, przedsiębiorcy i politycy - np. Minister i Wiceminister Edukacji w Grecji, Prezes American College of Greece, Dr. David Horner, Dr. Nikos Mylonopoulos bądź John Andrews.