Syntezator osób zmarłych. Projekt robota Polobot

Animatroniczny robot społeczny, z którym można porozmawiać na dowolny temat. Słyszy to, o co go pytamy i odpowiada w języku polskim, imitując barwę głosu i sposób mówienia wybranej osoby. Układ elektroniczny steruje kilkunastoma serwomechanizmami, odwzorowującymi ruchy człowieka. W przykładzie robot posługuje się moim głosem. Więcej szczegółów wkrótce!

Zobacz projekt
Imitator głosu. Synteza mowy w języku polskim przy pomocy CNN

Program pozwala na generowanie (imitację) mowy wybranej osoby. Syntezator mowy bazuje na głębokich konwolucyjnych sieciach neuronowych. Przygotowano polskojęzyczną bazę ponad 12 tysięcy par tekst - dźwięk, o łącznym czasie trwania prawie 20 godzin. Posłużyło to do wytrenowania sieci neuronowej - program nauczył się brzmienia mojego głosu i może posłużyć do wypowiadania dowolnych kwestii moim głosem (oczywiście także innych niż te, które znajdowały się w zbiorze uczącym).

Zobacz projekt
Sztuka generatywna: wykorzystanie sztucznej inteligencji do komponowania muzyki, generowania obrazów i pisania scenariusza teatralnego

Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie różnych modeli sztucznych sieci neuronowych (m.in. różnych konfiguracji sieci MLP, LSTM, splotowych) do generowania: muzyki łącznie z tekstem i wokalem, scenariusza teatralnego na podstawie wybranych dzieł literackich, a także obrazów lub animacji ilustrujących sztukę.  Dalszym etapem rozwoju będzie zastosowanie tych technik podczas tworzenia projektu syntezatora osób zmarłych i bota. Poniżej przykład wygenerowanej sztuki na bazie dzieł Szekspira i Mickiewicza i melodii.

Zobacz projekt
System MATIA 2 - aplikacja wykorzystująca audiodeskrypcję

Celem projektu było stworzenie aplikacji dla osób niewidomych, służącej do rozpoznawania i opisywania dzieł sztuki w różnych instytucjach kultury. System może dodatkowo wspomagać poruszanie się po budynku. System MATIA 2 jest kolejną wersją projektu MATIA i jest w wersji pre-beta. Testuję i wdrażam system w muzeach - więcej informacji na stronie Koła Wsparcia Technicznego Człowieka, w zakładce Różności. Zapraszam do współpracy.

Zobacz projekt
Matia - zastosowanie metod sztucznej inteligencji w projekcie "sztucznego oka" dla osób niewidomych

Prezentuję projekt, który rozpocząłem w ramach pracy inżynierskiej. Postanowiłem utworzyć eksperymentalne urządzenie, które pomoże osobom niewidomym orientować się w miejscach publicznych - bez potrzeby przystosowywania tych miejsc pod osoby niewidome. Projekt jest na etapie działającego prototypu układu elektronicznego i oprogramowania (beta), służącego do testowania algorytmów sztucznej inteligencji. Jego inną odsłoną jest MATIA 2.

Zobacz projekt
Projekt Syskevi

Jest to prototyp urządzenia, służącego do zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa korzystającego z silników indukcyjnych. Rozwiązanie opiera się na wielowymiarowym monitorowaniu silników i zaawansowanej analizie danych.

Zobacz projekt
Syntezator mowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Projekt jest specjalnie przystosowanym tabletem z autorskim oprogramowaniem, pozwalającym osobom niepełnosprawnym ruchowo na komunikację ze światem. Aplikacja wykorzystuje m.in. sztuczną inteligencję do generowania wypowiedzi na podstawie zestawu symboli, wybranych przez użytkownika. Projekt został zastosowany w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, a także był używany przez osoby z autyzmem, wspierając komunikację z otoczeniem.

Zobacz projekt
Rękawica wspomagająca komunikację

Projekt, który wykonałem w 2013 roku, będąc jeszcze w szkole średniej. Rękawica powstała z myślą o osobach niemówiących. Jest to gadająca rękawica - gdy ją założymy, nasza ręka będzie mogła przemówić. Aby to nastąpiło, wykonujemy specjalne gesty palcami, rozpoznawane na podstawie danych z akcelerometrów i żyroskopów. Rękawica może pracować w trybie sterowania przy pomocy złożonych gestów ręki oraz w trybie klawiatury, w którym każdy palec odpowiada za osobną grupę liter, wskazywaną kciukiem.

Zobacz projekt
Sygnet elektroniczny

Projekt, który wykonałem w 2014 r., będąc jeszcze w szkole średniej. Przy pomocy tego elektronicznego pierścienia, wykonując różne gesty, można zdalnie sterować praktycznie wszystkimi urządzeniami elektronicznymi w domu, samochodzie i innych miejscach. Poprzez zastosowanie usług generujących mowę ludzką i rozpoznawania pisma, pozwoli na pełną obsługę telefonu komórkowego przez osoby niewidzące. Współpracuje ze smartfonami i tabletami.

Zobacz projekt
System sterowania urządzeniami za pomocą fal mózgowych

Projekt z 2012 r. (I/II klasa szkoły średniej). System sterowania pracą urządzeń elektrycznych za pomocą fal mózgowych umożliwia sterowanie podłączonymi do niego urządzeniami elektrycznymi - poprzez świadomie kontrolowanie stanu umysłu przez użytkownika. Rozwiązanie adresowane jest m.in. do osób sparaliżowanych, posiadających sprawny narząd wzroku i słuchu, w stopniu pozwalającym na interakcję z układem. Prezentowane urządzenie monitoruje czynność bioelektryczną mózgu. Pozwala to na kontrolowane urządzeń podłączonych do 6 wyjść,  np. sprzętów RTV i AGD.

Zobacz projekt
Archiwum - projekt ze szkoły podstawowej: Przetwornica napięcia

Projekt przetwornicy z 2007/2008 roku (byłem wtedy w 6 klasie szkoły podstawowej). Urządzenie przetwarza napięcie akumulatorowe o wartości 12V na sinusoidalne napięcie 230V. Może służyć do zasilania urządzeń z 230V w czasie wyjazdów wakacyjnych, gdzie nie ma dostępu do gniazda sieciowego. Posiada również dodatkowe funkcje: zdalne sterowanie pilotem na podczerwień, układ kontroli jakości napięcia zasilającego, wyłącznik zmierzchowy, wyłącznik czasowy, regulator jasności żarówki, analogowe wskaźniki poboru prądu i napięcia.

Zobacz projekt
Archiwum - projekt z gimnazjum: Makieta skrzyżowania drogowego

Projekt wykonałem w 3 klasie gimnazjum (2010 rok), na zajęcia z techniki. Celem projektu było stworzenie elektronicznej makiety skrzyżowania drogowego, wykorzystywanej podczas nauki zasad ruchu drogowego na lekcjach techniki w gimnazjum. Makieta prezentuje skrzyżowanie drogowe, na którym może znaleźć się: tramwaj (t), rower (r), samochód (s). Stojące pojazdy wyświetlają się na wyświetlaczach, zbudowanych z czerwonych diod elektroluminescencyjnych. Ruch pojazdów jest animowany przy pomocy przecinających się linijek LED. Każda droga jest oznaczona znakiem drogowym, wskazywanym przez świecącą się diodę. Makieta łączy się przez port RS232 z komputerem, gdzie pracuje okienkowa aplikacja, służąca do wybierania wcześniej zdefiniowanych sytuacji drogowych lub do projektowania nowych.

Zobacz projekt
Archiwum - projekt z gimnazjum: Sterownik szklarnowy

Projekt, który wykonałem w 2 klasie gimnazjum, w roku 2009. Służy do kontrolowania warunków w szklarniach z warzywami. W inteligentny sposób nadzoruje temperaturę, wilgotność powietrza, steruje matami grzewczymi i wentylatorem. Dzięki rozbudowanej sieci sensorów przewiduje warunki pogodowe, które mogą wystąpić za kilkanaście dni, informując właściciela o możliwych problemach. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków, bezprzewodowo

Zobacz projekt
Archiwum - projekt ze szkoły podstawowej: Centralka alarmowa

Projekt, który wykonałem w 5 klasie szkoły podstawowej (tj. rok 2006). Jest to prosta centralka alarmowa z przekaźnikiem bistabilnym, oparta na mikrokontrolerze ATMEGA8. Do centralki mogą być podłączone różne czujniki, za pośrednictwem których monitorowane jest pomieszczenie. Do zdejmowania blokady służy specjalny klucz, z dynamicznie generowanym hasłem odblokowującym, co jest realizowane przez mikrokontroler ATTINY13.

Zobacz projekt