Robot Polobot - syntezator osób historycznych

Animatroniczny robot społeczny, z którym można porozmawiać na dowolny temat. Słyszy to, o co go pytamy i odpowiada w języku polskim, imitując barwę głosu i sposób mówienia wybranej osoby. Układ elektroniczny steruje kilkunastoma serwomechanizmami, odwzorowującymi ruchy człowieka. W przykładzie robot posługuje się moim głosem. Więcej szczegółów wkrótce!

Zobacz projekt
Imitator głosu - deepfake. Synteza mowy w języku polskim przy pomocy konwolucyjnych sieci neuronowych

Program pozwala na generowanie (imitację) mowy wybranej osoby. Syntezator mowy bazuje na głębokich konwolucyjnych sieciach neuronowych. Przygotowano polskojęzyczną bazę ponad 12 tysięcy par tekst - dźwięk, o łącznym czasie trwania prawie 20 godzin. Posłużyło to do wytrenowania sieci neuronowej - program nauczył się brzmienia mojego głosu i może posłużyć do wypowiadania dowolnych kwestii moim głosem (oczywiście także innych niż te, które znajdowały się w zbiorze uczącym). Wygenerowany głos jest następnie przetwarzany przez filtry cyfrowe.

Zobacz projekt
Sztuka generatywna: wykorzystanie sztucznej inteligencji do komponowania muzyki, generowania obrazów i pisania scenariusza teatralnego

Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie różnych modeli sztucznych sieci neuronowych (m.in. różnych konfiguracji sieci MLP, LSTM, splotowych) do generowania: muzyki łącznie z tekstem i wokalem, scenariusza teatralnego na podstawie wybranych dzieł literackich, a także obrazów lub animacji ilustrujących sztukę.  Dalszym etapem rozwoju będzie zastosowanie tych technik podczas tworzenia projektu syntezatora osób zmarłych i bota. Poniżej przykład wygenerowanej sztuki na bazie dzieł Szekspira i Mickiewicza i melodii.

Zobacz projekt
System MATIA 2 - aplikacja wykorzystująca audiodeskrypcję

Celem projektu było stworzenie aplikacji dla osób niewidomych, służącej do rozpoznawania i opisywania dzieł sztuki w różnych instytucjach kultury. System może dodatkowo wspomagać poruszanie się po budynku. System MATIA 2 jest kolejną wersją projektu MATIA i jest w wersji pre-beta. Testuję i wdrażam system w muzeach - więcej informacji na stronie Koła Wsparcia Technicznego Człowieka, w zakładce Różności. Zapraszam do współpracy.

Zobacz projekt
Matia - zastosowanie metod sztucznej inteligencji w projekcie "sztucznego oka" dla osób niewidomych

Prezentuję projekt, który rozpocząłem w ramach pracy inżynierskiej. Postanowiłem utworzyć eksperymentalne urządzenie, które pomoże osobom niewidomym orientować się w miejscach publicznych - bez potrzeby przystosowywania tych miejsc pod osoby niewidome. Projekt jest na etapie działającego prototypu układu elektronicznego i oprogramowania (beta), służącego do testowania algorytmów sztucznej inteligencji. Jego inną odsłoną jest MATIA 2.

Zobacz projekt
Projekt Syskevi

Jest to prototyp urządzenia, służącego do zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa korzystającego z silników indukcyjnych. Rozwiązanie opiera się na wielowymiarowym monitorowaniu silników i zaawansowanej analizie danych.

Zobacz projekt
Syntezator mowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Projekt jest specjalnie przystosowanym tabletem z autorskim oprogramowaniem, pozwalającym osobom niepełnosprawnym ruchowo na komunikację ze światem. Aplikacja wykorzystuje m.in. sztuczną inteligencję do generowania wypowiedzi na podstawie zestawu symboli, wybranych przez użytkownika. Projekt został zastosowany w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, a także był używany przez osoby z autyzmem, wspierając komunikację z otoczeniem.

Zobacz projekt
Rękawica wspomagająca komunikację

Projekt, który wykonałem w 2013 roku, będąc jeszcze w szkole średniej. Rękawica powstała z myślą o osobach niemówiących. Jest to gadająca rękawica - gdy ją założymy, nasza ręka będzie mogła przemówić. Aby to nastąpiło, wykonujemy specjalne gesty palcami, rozpoznawane na podstawie danych z akcelerometrów i żyroskopów. Rękawica może pracować w trybie sterowania przy pomocy złożonych gestów ręki oraz w trybie klawiatury, w którym każdy palec odpowiada za osobną grupę liter, wskazywaną kciukiem.

Zobacz projekt
Sygnet elektroniczny

Projekt, który wykonałem w 2014 r., będąc jeszcze w szkole średniej. Przy pomocy tego elektronicznego pierścienia, wykonując różne gesty, można zdalnie sterować praktycznie wszystkimi urządzeniami elektronicznymi w domu, samochodzie i innych miejscach. Poprzez zastosowanie usług generujących mowę ludzką i rozpoznawania pisma, pozwoli na pełną obsługę telefonu komórkowego przez osoby niewidzące. Współpracuje ze smartfonami i tabletami.

Zobacz projekt
System sterowania urządzeniami za pomocą fal mózgowych

Projekt z 2012 r. (I/II klasa szkoły średniej). System sterowania pracą urządzeń elektrycznych za pomocą fal mózgowych umożliwia sterowanie podłączonymi do niego urządzeniami elektrycznymi - poprzez świadomie kontrolowanie stanu umysłu przez użytkownika. Rozwiązanie adresowane jest m.in. do osób sparaliżowanych, posiadających sprawny narząd wzroku i słuchu, w stopniu pozwalającym na interakcję z układem. Prezentowane urządzenie monitoruje czynność bioelektryczną mózgu. Pozwala to na kontrolowane urządzeń podłączonych do 6 wyjść,  np. sprzętów RTV i AGD.

Zobacz projekt
Archiwum - projekt ze szkoły podstawowej: Przetwornica napięcia

Projekt przetwornicy z 2007/2008 roku (byłem wtedy w 6 klasie szkoły podstawowej). Urządzenie przetwarza napięcie akumulatorowe o wartości 12V na sinusoidalne napięcie 230V. Może służyć do zasilania urządzeń z 230V w czasie wyjazdów wakacyjnych, gdzie nie ma dostępu do gniazda sieciowego. Posiada również dodatkowe funkcje: zdalne sterowanie pilotem na podczerwień, układ kontroli jakości napięcia zasilającego, wyłącznik zmierzchowy, wyłącznik czasowy, regulator jasności żarówki, analogowe wskaźniki poboru prądu i napięcia.

Zobacz projekt
Archiwum - projekt z gimnazjum: Makieta skrzyżowania drogowego

Projekt wykonałem w 3 klasie gimnazjum (2010 rok), na zajęcia z techniki. Celem projektu było stworzenie elektronicznej makiety skrzyżowania drogowego, wykorzystywanej podczas nauki zasad ruchu drogowego na lekcjach techniki w gimnazjum. Makieta prezentuje skrzyżowanie drogowe, na którym może znaleźć się: tramwaj (t), rower (r), samochód (s). Stojące pojazdy wyświetlają się na wyświetlaczach, zbudowanych z czerwonych diod elektroluminescencyjnych. Ruch pojazdów jest animowany przy pomocy przecinających się linijek LED. Każda droga jest oznaczona znakiem drogowym, wskazywanym przez świecącą się diodę. Makieta łączy się przez port RS232 z komputerem, gdzie pracuje okienkowa aplikacja, służąca do wybierania wcześniej zdefiniowanych sytuacji drogowych lub do projektowania nowych.

Zobacz projekt
Archiwum - projekt z gimnazjum: Sterownik szklarnowy

Projekt, który wykonałem w 2 klasie gimnazjum, w roku 2009. Służy do kontrolowania warunków w szklarniach z warzywami. W inteligentny sposób nadzoruje temperaturę, wilgotność powietrza, steruje matami grzewczymi i wentylatorem. Dzięki rozbudowanej sieci sensorów przewiduje warunki pogodowe, które mogą wystąpić za kilkanaście dni, informując właściciela o możliwych problemach. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków, bezprzewodowo

Zobacz projekt
Archiwum - projekt ze szkoły podstawowej: Centralka alarmowa

Projekt, który wykonałem w 5 klasie szkoły podstawowej (tj. rok 2006). Jest to prosta centralka alarmowa z przekaźnikiem bistabilnym, oparta na mikrokontrolerze ATMEGA8. Do centralki mogą być podłączone różne czujniki, za pośrednictwem których monitorowane jest pomieszczenie. Do zdejmowania blokady służy specjalny klucz, z dynamicznie generowanym hasłem odblokowującym, co jest realizowane przez mikrokontroler ATTINY13.

Zobacz projekt