Robot Polobot (PsyllosBot)

Animatroniczny, antropomorficzny robot społeczny, z którym można porozmawiać na dowolny temat. Słyszy to, o co go pytamy i odpowiada w języku polskim, imitując barwę głosu i sposób mówienia wybranej osoby. Fizyczny robot jest "obudową" dla programu chatbota i imitatora głosu. Układ elektroniczny steruje kilkunastoma serwomechanizmami, odwzorowującymi ruchy człowieka. Chatbot wykorzystuje m.in. rekurencyjne sieci neuronowe. Zamontowana w robocie kamera pozwala na rozpoznawanie przedmiotów w otoczeniu. W przykładzie robot posługuje się moim głosem. Robot jest przyczynkiem kolejnej generacji robotów społecznych, nad którymi pracuję. Potencjalne zastosowania: psychoterapia, branża eventowa, przemysł czasu wolnego, muzea, galerie handlowe, szpitale, medytacja.

Wykorzystane technologie: DCN, LSTM, Haar, OpenCV, Tensorflow, Google Cloud. Więcej szczegółów wkrótce!